Sider

tirsdag 28. juni 2016

Arbeidssøking på "steroider" - DUJSK

Jobbmarkedet hardner til og situasjonen virker håpløs for mange av de som er så uheldige og mister jobben. Arbeidsgivere kan velge og vrake i arbeidssøkere og konkuransen har blitt tøffere. For de fleste er det ikke lenger nok å sende ut noen CVer, for deretter å sette seg ned for å vente.

I dag kunne man lese statistikk fra SSB i Sysla at 42% av de som mistet jobben i petroleumsbransjen første halvår 2015 var tilbake i jobb.De som er tilbake i jobb fordeler seg til ulike bransjer. Videre forteller artikkelen i Sysla at 13% trolig har forlatt Norge.Gjennom mitt nettverk på LinkedIn så hører jeg stadig om det spennende jobbsøkerprogrammet som heter DUJSK (det unike jobbsøkerkurset). I dag skriver lederen for programmet, Erik Falk Hansen om sine resultater i denne bloggartikkelen. DUJSK programmet utfører direktemålinger på kandidatene og kan vise til 84% tilbake til jobb etter 12 måneder. DUJSK kan tilby programmer til privatpersoner, fagforeninger og til bedrifter som må foreta omstillinger. Jeg har selv møtt såkalte DUJSK'ere og de har bare lovord å fortelle om opplegget. Det som er unikt er at hver enkelt blir fulgt opp i etterkant og får gratulasjoner når de lykkes. Suksesshistoriene spres på bloggen. Vedtatte sannheter og dogmer blir avkreftet med historier fra det virkelige liv.


Takk for lån av fantastisk spennende bilde av Geir Bakken - City Life in Oslo

onsdag 15. juni 2016

Plassproblemer i Tønsberg havn

Tusen takk for alle klikk på blogginnlegget om benken i Horten, det tok av og har nesten gått "viralt", som det så fint heter :). Denne gangen vil jeg skrive noen ord om Tønsberg, eller nærmere bestemt Tønsberg Havn. Nå som det går mot ferietid, og hvis du i høysesongen mot all formodning sliter med å få plass i den flotte gjestehavna, så er du ikke den første som har opplevd dette.Bildet er tatt av Geir Bakken og viser skipet DS Kysten ved brygga en vinterdag.

I forbindelse med innsamling av historisk informasjon til 75 års jubileet for NITO kom jeg over litt artig historisk informasjon om Tønsberg Havn som er 1100 år.

Kilde www-bib.hive.no

Danske korsfarere som i 1191 besøkte Tønsberg, sier at det om sommeren er temmelig folksomt i byen på grunn av de mange skip som kommer fra alle verdens kanter. Vi får et begrep om tallet på skip som anløp Tønsberg, når vi hører at flere av de danske korsfarerne måtte ankre opp ute på Byfjorden av mangel på plass ved bryggene. 

Om fortøyningsregler og myndigheter:

Byloven anviser alle som kommer til byen med lastede skip, plass langs bryggene. De skal fortøye med stevnen mot bryggen, ikke med langsiden. Så snart skipet er losset skal det legge ut fra bryggen og ut på Vågen (Byfjorden) for å gi plass for nye skip. Dette tyder på at Tønsberg på den tid har vært en livlig havneby. Sysselorganisasjonen ble opprettet i slutten av 1100 tallet. Sysselmannen som bestyrte Tunsberg Sysla, som besto av mesteparten av Vestfold fylke, var et av kongens mange administrative områder for rettsvesen, militærvesen og for innkreving av skatter. Sysselmannen satt antagelig på Slottsfjellet sammen med kongen.


Hva ble handlet?

Trelast var den viktigste eksportartikkelen ved siden av skinnvarer, huder, smør og sild. Sild ble på den tid fanget i store mengder i ytre Oslofjord. Importen var korn og mel fra Danmark, hvete, honning og klesvarer fra England. Fra Frankrike kom vin og sydfrukter, finere klær og de mest utsøkte våpen. Fra Flandern, Frisland og Saksland kom det krydder, tøyer, våpen, kjeler og andre metallvarer. Det ser ut til at Tønsberg i begynnelsen av 1300-årene var den viktigste handelsbyen på Østlandet og et sentrum for sildehandelen og trelasteksporten. Hansaveldet førte senere til nedgang for den norske handelen og skipsfarten på Tønsberg, men ennå i 1520-30 årene var Tønsberg ikke noen ubetydelig by. Den sto noe tilbake for Oslo selvfølgelig - forholdet mellom de to byene var som 2 til 3.


Dagens gjesthavn i Tønsberg er norges største, og har vunnet priser flere ganger som norges beste gjestehavn. Der finnes en kafe som blant annet serverer is, kaffe, vafler, frokost og hamburgere. Kan anbefales! Går du videre bortover brygga så ligger det spennende spisesteder tett i tett. Er du glad i sjømat bør du prøve Roar i bua en helt unik opplevelse.

Tønsberg ønsker deg velkommen!

tirsdag 14. juni 2016

Benken i uterommet

Benken

Noen har glemt den.
Ennå flott å se på.
Benken gir glede.
Benken gir hvile
Benken gir minner.
En gang så var den ny.
Nå har den patina og glød.
Nå har den dybde.
Se så vakker!
Fargerik!
Vitne om en svunnen tid.
Naturen gjør benken til sin.
Benken passer inn.
Benken går mot livets høst.
En dag så er den vekk....
Jeg ble så inspirert over dette bildet til Geir Bakken (Flickr) tatt i Horten, at jeg skrev et lite dikt.

I avdelingsstyret til NITO Vestfold ble det nylig diskutert hvor viktig det er at det planlegges med uterom for mennesker til f.eks lek, møteplass for alle aldre, grilling og rekreasjon i nye prosjekter. Dessverre så oppleves det at investorer stryker spennende forslag til ute-rom. Argumentet kan være.. "hvem skal vedlikeholde dette da"?

Allokering av samlingssteder for mennesker i en stadig fortetting av bygninger er viktig. Her må myndigheter inn for å sette standarden. Teknologene kan si i fra og komme med forslag og gjøre en forskjell for fremtiden.

Det dreier seg om kunnskap og vilje. Man kan lære, noen byer er langt fremme, f.eks Drammen som har gått fra å ha et "Harrystempel" til å bli en "Hot" by.

Slik jeg ser det er en benk, et lekeapparat eller f.eks en grill, teknologiske innretninger  og interaksjonen mellom menneske og teknologi eller mangel på dette i et felles ute-rom bør interessere og engasjere teknologer.


mandag 13. juni 2016

Tenkehatter

I forrige blogginnlegg skrev jeg litt om ABCDE metoden som benyttes til prioritering. Takk til alle som klikket seg inn. I dag skal jeg beskrive en teknikk som kan brukes som et verktøy til hjelp i diskusjoner.

Seks tenkehatter®, er utviklet for å diskutere et tema mer effektivt og raskere finne kreativ løsning på en strukturert måte.  Det er Edward de Bono som har utviklet Seks tenkehatter®. Hvem har vel ikke opplevd at diskusjoner kan ende opp som en form for skyttergravkrig og man bruker altfor-lang tid før diskusjonen kommer noen vei. Her er tipset.

Hvert trinn i prosessen består i at man "tar på seg" en hatt med samme farge. Det er viktig at en person tar styringen av teamet, og passer på at alle har samme hatt på i hvert steg av prosessen:

Blå hatt - Hva er problemet? Hva er omfanget av diskusjonen?

Hvit hatt - Hva vet vi med sikkerhet? Hvilke data er tilgjengelig for oss? Bare se fakta i denne fasen.

Rød hatt - Hva føler vi? Hva er vår magefølelse? Fokus på følelser i denne fasen.

Grønn hatt - Hvilke tanker har vi?  Hva kan vi gjøre?  Dette er fasen for kreativitet bare i denne fasen. Unngå kritikk eller kynisme - ideene kan være spenstige.

Gul hatt - Hvilke fordeler kan noen av disse ideene bringe? Hvilke fordeler har de? Vær optimistisk og positiv i denne fasen.

Svart hatt - Hva bekymringene vi har i løpet av de ideer uttrykt ? Hvor praktiske er de? Til hvilke bekostning er ideene? Ikke vær redd for å utfordre ideer.

... tilbake til, Blå hatt - Teamet skal returnere til den blå hatten og spørre. Hvor står vi i forhold til problemet? Har omfanget utvidet ? Har vi en løsning eller en vei til en løsning?

For de som har interesse så kan man lese mer om metoden på wikipedia

Takk til Geir Bakken for lån av dette fantastiske bildet på Flickr. Bildet er tatt ved Prekestolen.
onsdag 8. juni 2016

Prioritering av oppgaver - ABCDE metoden

Først vil jeg få lov til å takke leserne på min blogg. I skrivende stund har jeg har jeg fått 1665 besøk, og det er veldig hyggelig! Tusen takk alle sammen!I dag kom det en mail fra IRCA med noen nyttige tips. IRCA er organisasjonen der jeg innehar sertifisering som Lead Auditor innen kvalitetssystemer - QMS. IRCA har hovedkvarter i London.

Tipset kalles for ABCDE metoden og er utviklet av Bryan Tracey. Det handler om prioritering av oppgaver og er en systematisk metode for dette. Den nye ISO 9001:2015 krever at man jobber med risikoreduserende tiltak på alle nivå i organisasjonen og metoden til Tracy er et veldig nyttig tips i så henseende.

Når man jobber med oppgaver innen kontinuerlig forbedring, minimering av risiko og problemløsning så kan man fort ende opp med mange aksjonspunkter eller ønskede tiltak.  For hver aksjonsforslag kan man score en karakter - A til E. Selve metoden virker enkel og burde være anvendbar til det meste innen prioritering både i jobb og til private gjøremål.

Tracey gir altså hver oppgave en bokstav for å hjelpe på prioriteringen.
A - "Veldig viktig" oppgaver du må gjøre eller så kan det komme store alvorlig negative konsekvenser.
B - "Viktig" oppgaver du bør gjøre ellers så vil det få moderate konsekvenser.
C - "Kjekt å gjøre" oppgaver som kan ha motiverende effekt men ingen negative konsekvenser.
D - Oppgaver som bør "delegeres" søk hjelp hvis du føler at du ikke burde involveres i oppgaven.
E -  Oppgaver som bør "elimineres", dette er sjansen til å fjerne oppgaven hvis det ikke inneholder noen verdi eller mulighet.

Det var hele metoden, da er det bare å sette i gang å prioritere! :)


tirsdag 7. juni 2016

Lead Auditor - IRCA

IRCA er den største sertifiseringsorganisasjonen for ISO 9001 auditors, representert i over 120 land.
DNV GL, BV, Loyds og f.eks TÜV benytter IRCA som competent body for auditors. IRCA har sitt utspring i Storbritania, et myndighetsorgan som senere ble delt i BSI (standarder),  IRCA (auditor sertifisering) og UKAS (akkrediterings body for Storbritania)

For tre år siden deltok jeg på IRCA godkjent Lead Auditor kurs for ISO 9001. Sertifikatet jeg fikk etter fullført kurs hadde en gyldighet på tre år og nå var det modent for resertifisering. Logger over alle audits som jeg hadde bidratt i som co auditor eller lead auditor måtte legges frem. En rekke verifiseringer og spørsmål måtte besvares.

Jeg måtte også fremskaffe godkjennelse av faddere som kunne bevise min skikkethet og diverse andre beviser måtte legges fram. Vitnemål og CV måtte sendes inn. Stor var spenningen om jeg fikk godkjent graden Lead Auditor QMS jeg hadde søkt på. Det føltes stort da mailen med den endelige godkjenningen kom. Yess..... Jeg sender en stor hjertelig takk til tidligere og nåværende kolleger og arbeidsgiver som har hjulpet og støttet meg i denne prosessen.


Permiteringsregler fra 30 til 52 uker - ingen skam å snu

En av endringene de blåblå gjorde atter at de kom til makten var å redusere permitteringsreglene fra 52 uker ned til 30 uker. Ikke lenge etterpå slo oljebremsen inn og jobbmarkedet hardnet til. Plutselig var det mange som så at disse nye reglene kanskje ikke bare var av det gode, men det gikk politisk prestisje i beslutningene. I august 2015 ble Henning Halvorsen tillitsvalgt for NITO i Wood Group Mustang og meg selv intervjuet i medlemsbladet Refleks.
Jeg skulle selv snakke varmt om en annen smidigere form for permittering som benyttes i blant annet Tyskland (kurzarbeit), en ordning som har vist seg å ha enormt stor suksess.

I intervjuet ble det mest fokus på de nye permitteringsreglene som medførte at folk måtte sies opp på grunn av grensen på 30 uker. Heldigvis så snudde regjeringen i revidert statsbudsjett som en del av lønnsoppgjøret og man gikk tilbake til 52 uker. Om det var Henning og jeg som fikk snudd opinionen skal være usagt :)

Det er trist at myndighetene ikke vil diskutere kurzarbeit da dette gir en helt annen form for fleksibilitet for bedriftene. Kurzarbeit er et solidarisk spleiselag mellom de ansatte, hjørnesteinsbedriften og staten. Ingen av de ansatte blir sendt hjem men man introduserer redusert arbeidstid for alle i bedriften opptil 3 år. Argumentet som blir brukt mot kurzarbeit er at den låser arbeidsstokken for nødvendig omstilling men dette stemmer ikke, dette kan de store kjente selskapene i Tyskland bekrefte.  Kurzarbeit er trepartsamarbeid i praksis da man sår og høster og hjelper hverandre igjennom opp og nedganger. Skuta beholdes inntakt under nedgangstiden.
Kurzarbeit er det mine kollegaer kaller for en no-brainer.

New York Times skriver om Kurzarbeit som "the secret german weapon", Man registrerte at sysselsettingen booste over tidligere nivå når finanskrisen var over, mens i USA hadde man en vedvarende lavere sysselsetting når markedet bedret seg.