Sider

onsdag 8. juni 2016

Prioritering av oppgaver - ABCDE metoden

Først vil jeg få lov til å takke leserne på min blogg. I skrivende stund har jeg har jeg fått 1665 besøk, og det er veldig hyggelig! Tusen takk alle sammen!I dag kom det en mail fra IRCA med noen nyttige tips. IRCA er organisasjonen der jeg innehar sertifisering som Lead Auditor innen kvalitetssystemer - QMS. IRCA har hovedkvarter i London.

Tipset kalles for ABCDE metoden og er utviklet av Bryan Tracey. Det handler om prioritering av oppgaver og er en systematisk metode for dette. Den nye ISO 9001:2015 krever at man jobber med risikoreduserende tiltak på alle nivå i organisasjonen og metoden til Tracy er et veldig nyttig tips i så henseende.

Når man jobber med oppgaver innen kontinuerlig forbedring, minimering av risiko og problemløsning så kan man fort ende opp med mange aksjonspunkter eller ønskede tiltak.  For hver aksjonsforslag kan man score en karakter - A til E. Selve metoden virker enkel og burde være anvendbar til det meste innen prioritering både i jobb og til private gjøremål.

Tracey gir altså hver oppgave en bokstav for å hjelpe på prioriteringen.
A - "Veldig viktig" oppgaver du må gjøre eller så kan det komme store alvorlig negative konsekvenser.
B - "Viktig" oppgaver du bør gjøre ellers så vil det få moderate konsekvenser.
C - "Kjekt å gjøre" oppgaver som kan ha motiverende effekt men ingen negative konsekvenser.
D - Oppgaver som bør "delegeres" søk hjelp hvis du føler at du ikke burde involveres i oppgaven.
E -  Oppgaver som bør "elimineres", dette er sjansen til å fjerne oppgaven hvis det ikke inneholder noen verdi eller mulighet.

Det var hele metoden, da er det bare å sette i gang å prioritere! :)


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar