Sider

tirsdag 14. juni 2016

Benken i uterommet

Benken

Noen har glemt den.
Ennå flott å se på.
Benken gir glede.
Benken gir hvile
Benken gir minner.
En gang så var den ny.
Nå har den patina og glød.
Nå har den dybde.
Se så vakker!
Fargerik!
Vitne om en svunnen tid.
Naturen gjør benken til sin.
Benken passer inn.
Benken går mot livets høst.
En dag så er den vekk....
Jeg ble så inspirert over dette bildet til Geir Bakken (Flickr) tatt i Horten, at jeg skrev et lite dikt.

I avdelingsstyret til NITO Vestfold ble det nylig diskutert hvor viktig det er at det planlegges med uterom for mennesker til f.eks lek, møteplass for alle aldre, grilling og rekreasjon i nye prosjekter. Dessverre så oppleves det at investorer stryker spennende forslag til ute-rom. Argumentet kan være.. "hvem skal vedlikeholde dette da"?

Allokering av samlingssteder for mennesker i en stadig fortetting av bygninger er viktig. Her må myndigheter inn for å sette standarden. Teknologene kan si i fra og komme med forslag og gjøre en forskjell for fremtiden.

Det dreier seg om kunnskap og vilje. Man kan lære, noen byer er langt fremme, f.eks Drammen som har gått fra å ha et "Harrystempel" til å bli en "Hot" by.

Slik jeg ser det er en benk, et lekeapparat eller f.eks en grill, teknologiske innretninger  og interaksjonen mellom menneske og teknologi eller mangel på dette i et felles ute-rom bør interessere og engasjere teknologer.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar