Sider

søndag 25. september 2016

NHO - Ut med seniorer og inn med nye arbeidstakere

Bildet av Geir Bakken - The old mill

Før helga kunne man lese at i NHO så har 50 seniorer over 60 år takket ja til sluttpakke, mens samtidig så planlegges det å ansette 25 nye for å få det man kaller den riktige kompetansesammensetting i bedriften. NHO har tidligere vært tydelige i media om at bedrifter ikke må støte eldre arbeidstakere ut så dette strider mot deres prinsipper om liv og lære.

Riktignok gjør NHO dette med en tilsynelatende generøs sluttpakke til de som går, men signalene det gir til medlemsbedriftene er ikke bra, det tror jeg de fleste som støtter den nordiske modellen  (skandinaviske modellen) er enig om. Det skal ikke legges skjul på at bedrifter som har hatt flere tunge nedbemanningsprosesser og som har brukt ansinitetsprinsippet som førsteprioritet, kan få for stor overvekt av seniorer, men blir dette akseptert praksis så snakker vi om en gedigen sosial dumping i arbeidslivet.

Er det bare jeg som har merket meg at fordommene mot eldre arbeidstakere kan variere fra bransje til bransje? I enkelte bransjer har jeg registrert at alder er ingen "issue" mens i andre bransjer kan det virke som seniorer er ansett som "ett problem".  All ære til bedrifter som har en god seniorpolitikk og tør å ansette eldre arbeidstakere. Det som bekymrer meg mest er at beslutninger kan bli tatt på basis av vedtatte "sannheter", fordommer og synsing og ikke basert på reelle fakta. Det er ulovlig diskriminering å fryse ut ansatte eller søkere basert på alder men det skjer uten at noen stilles til ansvar ved at man f.eks pakker dette inn i en større restruktureringsprosess.  Ellers har bedriftene et ansvar i at ansatte oppdateres kompetansemessig, men argumentasjon om presset økonomi gjør nok at det som er "nice to have" ofte blir prioritert vekk.

En ting er loven, men på den annen side er seniorer flinke til å videreutvikle seg på egen hånd? Bygge opp nettverk, oppdatere seg på fag og å melde seg på (ofte gratis foredrag) hos leverandører eller i gjennom fag og bransjeorganisasjonene gjør seniorer det?

Noen er nok flinke, men dessverre ikke alle, her er det potensiale. Ta ett eksempel. Istedenfor å henge etter med argumenter at Facebook og Linkedin er "fali" som frykt for at "storebror ser deg" så henger enkelte ikke med i den enorme digitale revolusjonen som skjer. Man står igjen på perrongen og ser toget går.

Hollywood har tatt opp dette med hvor bra det er med et balansert arbeidsmiljø med hensyn til alder i komedien "The Intern". Den berører også fordommer og diskrimenering av eldre. Filmen ligger gratis ute på Netflix. Anbefales!


Trailer
Se også blogginnlegg, Dette skal Norge leve av.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar