Sider

lørdag 24. september 2016

Tesla og statlige subsidier

Tesla model X (www.tesla.com)

Det virker som mange blir overrasket når de hører at Tesla har mottatt subsidier i størrelsesorden 40 milliarder kroner. Første gang jeg hørte dette googlet jeg, og ganske så riktig i f.eks LA Times kan man lese om dette. I tillegg til å lage elbiler har Tesla prosjekter med batterier for hus, solceller og romfart. 

En slik massiv støtte, viser at land som USA tar grep for å sikre fremtidsmuligheter for innovativ og miljøvennlig industri. Det er ikke småpenger i incentiver men hjelp som virkelig monner for å få fart i bygging av fabrikker og produktrealisering. Med 4000 ledige ingeniører i Norge kunne man ønske seg prosjekter av denne størrelsen. I Tesla jobber det 14 000+ mennesker i 2016  og i Norge ble det solgt ca 4000 Tesla i 2015 (50 000 på verdensbasis i 2015). 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar