Sider

torsdag 8. september 2016

De fire ryttere og å kjenne lusa på gangen


Bildet heter "Playing with shadows" av Geir Bakken. En av rytterne ønsker man absolutt ikke å møte, hvilken?  

Jeg hørte første gang om de fire ryttere gjennom et foredrag av en ledercoach på NITO lederforum.
Der det er to eller flere mennesker, enten på jobb eller privat så kan konflikter oppstå... og det er normalt og det er helt menneskelig.

Samlivsterapeuter har visstnok vært kjent med metoden i årtider, og den kalles de fire ryttere (The Four Horsemen - fra apokalypsen), men kanskje ikke like mange i f.eks jobb- eller foreningssammenheng kjenner metoden. Kjenner man de fire rytter så kan man umiddelbart identifisere hva slags type konflikt som er i ferd med å oppstå. Gjennom forståelse for hva som skjer i en gryende konflikt så kan man ha en åpenhet og dialog samt et verktøy for å stoppe eller komme ut av konflikten.

Metoden går ut på å kjenne igjen de fire ryttere. Man trenger ikke å jobbe mye med metoden før man får trening i å identifisere ryttere.

Her kommer en kort presentasjon av rytterne:

1. Kritikk 
Kritikk kan være konstruktiv ved å tydelig påpeke hva man klager på ved å rette blikket fremover og å åpne for mulighet for forbedring. Men kritikk kan også være destruktiv der man går hardt ut med anklager. Er kritikken berettiget i forhold til utfordringen? Gavner kritikken oppgavene man skal løse? Har kritikken den styrken den fortjener?

2. Forakt
Forakt blir kalt for den dødelig rytteren og fører lite godt med seg. Denne skal man passe på og om mulig få bort. Tegn på forakt kan være himling med øynene, mimikk på en negativ måte, utskjelling, sarkasme, slemme eller stygge kallenavn og latterliggjøring. Det er snakk om å oppføre seg og for en leder er det viktig å slå ned på kultur med tilbøyelighet for forakt.

3. Forsvar
Ved å gå i skyttegraven når man møter kritkk med mottoet "angrep er det beste forsvar" da havner man fort på lag med denne rytteren. Er forsvaret overdrevet i forhold til kritikken? Kanskje bør man spørre litt mer om hva kritkken går ut på og å være villig å innrømme noen feil?

4. Isfront
Å ikke si noe er også en måte å forsvare seg på. Noen mennesker trenger tid på å tenke ut et svar men å ikke svare kan også være et våpen i en konflikt.  Man lukker seg inne og utsetter den andre parten for å ikke bli hørt og å være involvert.


Ved å kjenne til de fire rytterne kan man også jobbe med å eliminere de negative sidene ved dem. Det finnes mye stoff på nettet om tema. Her er en link jeg kan anbefale.

Enten det er familie, venner, foreningsliv eller arbeid så er det snakk om mellommenneskelig forhold og de fire rytterne ligger på lur, og rytter nummer 2 vil vi iallfall ikke ha noe med å gjøre!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar