Sider

onsdag 5. oktober 2016

Konkurranse i en globalisert verden

Paul Chaffey har skrevet et spennende innlegg om Globalisering, med utgangspunkt i en artikkel i the Economist.
Det går på hvor farlig det er å tukle med globaliseringen og å sette opp hindringer som senterpartiet, høyre- og venstrepopulister har fremmet i den senere tid."Rusty building" by Geir Bakken


Mye interessant, men striden for Norge handler også om å konkurrere med andre høykostland. Vi må ikke være naive. Her er det snakk om å se veldig nøye på "beste praksis" for rammebetingelser i de landene man konkurrerer med. Her kan det kanskje være snakk om noen skarve "hundredeler" for vinn eller forsvinn. Man er veldig fokusert på lønn men det er mye annet som er kostnadsdrivende og gjør ting vanskelig. En annen faktor er om alle andre land driver rent spill i konkurransesammenheng, og får dette noen konsekvenser for disse landene? Men det kan vi ta en annen gang. Slik jeg ser det så er det mange muligheter innenfor regelverket i det globale spillet uten å være proteksjonistisk. Det handler bare om å være smart og å spille godt og på alle strenger innenfor regelverkene. For oppstart kan incentiver, smarte lån, smarte avskrivninger, stønadsordninger være marginalt bedre og enda smartere utformet enn i Norge. Det gjelder å henge med i timen også for mer etablert industri. Det hjelper ikke å utdanne tusenvis av flere mennesker hvis f.eks ikke utstyr og kapitaltilgang er på stell for å kunne lykkes og å bli konkurransedyktig i "world class". Det er viktig at norske bedrifter har den beste instrumentering og utstyr som skal til for å konkurrere. Alle detaljer er viktig å "benchmarke". Det gjelder med åpent sinn å fintune alle regelverk politisk til å matche konkurrentlandene til minst like godt eller enda bedre ordninger for bedriftene ellers så taper man internasjonalt. Gjennomgangsmelodien er ofte den enkle løsningen at det lønner seg ikke å produsere i Norge, men neppe riktig i alle tilfeller. F.eks kurzarbeit med lønnskompensasjon har ikke blitt innført i Norge, mens det er en suksess i f.eks Tyskland og "alle" store bedrifter der bruker dette aktivt. (Tyskland har også permiteringsordninger som i Norge men for industri skal kurzarbeit være mye bedre løsning for å holde bedriften inntak i nedgangstider). Jeg har ennå ikke sett argumenter som holder vann for å ikke innføre dette også her. Det skremmer meg at man ignorer slike forslag i Norge. I idrett er vi flinke til å tilpasse oss konkurranse men vi kunne kanskje blitt flinkere i industrien. Dette må inn som virkemidler uansett under "demand management" som det skrives om i artikkelen. Her er det iallefall veldig hyggelig at Norge endelig skal få sitt eget Toppindustrisenter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar